Posts

ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாம் நாளில்) நோன்பு

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆஷூராநோன்புநோற்பதைநமக்குசுன்னத்தாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள்.

ரமலான்நோன்புகடமையாக்கப் படுவதற்குமுன்னால்மக்கள் ஆஷூரா (முஹர்ரம்பத்தாம்நாளில்) நோன்புநோற்றுவந்தார்கள். அதுதான் கஅபாவுக்குப்புதிய திரைபோடப்படும்நாளாகஇருந்தது.

அல்லாஹ்ரமலானுடையநோன்பைக் கடமையாக்கிய<